Første seksjon av UCAS søknaden din er personal details. Her fyller du inn kontaktinfo. I tillegg legger du også inn informasjon om hvordan du finnansierer studiet (her velger du Other source, ettersom du får støtte av lånekassen og dette er ikke oppført på valglisten) og visum informasjon. Som norsk søker trenger du ikke å søke visum, du trenger bare gyldig pass ved innreise tidspunktet. Likevel må du oppgi når du ankommer landet. Om du ikke har bodd/studert her før skriver du da inn oppstartsdato. Dette trenger ikke være helt nøyaktig, i videoen har jeg brukt 15. september. Studiet starter første uka av Oktober, men Freshers Week (fadderuken) starter ofte en halvannen eller to uker i forkant. Derfor kan det være lurt å reise over rundt da.

PS: send oss gjerne UCAS-iden din (som jeg nevner i videoen) til andreas@muno.no så følger vi opp søknaden din med BIMM.

 << Episode 2: Registrere UCAS-brukerEpisode 4: Student Finance og Choices >>