Disse to seksjonene tar for seg din skolegang og arbeidserfaring. For de fleste vil det begrense seg til videregående, men om du har hatt høyere utdanning (universitet og høyskole) kan dette også legges inn. Arbeidserfaring kan også være fint å ha med, men anbefaler å begrense dette til relevant arbeidserfaring og ev. hvis du har jobbet mer enn bare deltid ved siden av skolen.

Dokumentasjon sender du inn til BIMM i etterkant av søknaden din (eller når du har fått denne, hvis du f.eks. fullfører videregående i søknadsåret). Dette sendes på e-post til din BIMM kontakt. Anbefaler å gjøre dette så tidlig som mulig, gjerne send dette inn sammen med auditionen din eller svar på eposten fra BIMM med dette. Mer om dette forklarer jeg i siste video, om prosessen videre.

 << Episode 4: Student Finance og ChoicesEpisode 6: Statement, reference og innsending >>