Søknaden er sendt, gratulerer! Etter 1-3 uker vil du motta en e-post fra BIMM med informasjon om hva som skjer videre. Her vil det variere litt etter hva du har søkt. Som nevnt i første video må du altså bare ta en opptaksprøve per studie, selv om du søker samme studie i flere byer. Om du søker flere studier må du fullføre opptaksprosessen for hvert studie.

Som nevnt vil opptaksprosessen variere litt utifra de forskjellige studiene. Ved de utøvende (proffesional musicianship, songwriting etc.) gjør man en audition (enten ved en av skolene eller filme seg selv). Her presenterer man normalt sett to låter, samt en teknisk/teoretisk bit. BIMM gir en veldig tydelig og nøyaktig guideline på dette. For Music Production sender man inn et par demo låter (som gjerne viser bredde i stilart og representerer det beste arbeidet ditt så langt), i tillegg til et telefonintervju. For Music Business og Event Management – linjene vil det være en kombinasjon av en skriftlig innlevering (som forteller litt mer i dybde om dine erfaringer og hva du har jobbet med, samt tanker rundt fagfeltet) og telefon intervju. For Music Journalism vil det være en portfolio-innlevering hvor du viser til journalistisk arbeid og/eller content-arbeid (som f.eks. sosiale medier, presseskriv, biografier, nettsider osv.).

Sammen med opptaksprøven din bør du også sende inn vitnemål, pass og ellers attester/dokumentasjon til kontaktpersonen din fra BIMM (som du har fått epost om opptaksprøven din fra). Om engelskkarakteren din ikke tilfredsstiller kravet (4 gjennomsnittlig) må du også gjennomføre en IELTS-test i forkant av oppstart. Denne kan gjøres hos Folkeuniversitetene her i Norge. Les mer om det her.

Etter opptaksprøvene vil du enten få et unconditional offer (endelig plass), conditional offer (du har fått plass, men må ettersende dokumenter som f.eks. vitnemål, pass etc.), et unconditional offer (endelig plass) eller om du er uheldig å ikke få godkjent opptaksprøven din vil du i mange tilfeller få muligheten til å “resubmit” opptaksprøven, altså prøve på nytt. Her vil du få en tilbakemelding på hva som ikke holdt mål og du har muligheten til å vise de at du kan ta tilbakemeldinger og justere deg etter dette. Om du er uheldig å ikke få plass til slutt kan du også be om en tilbakemelding fra BIMM, slik at du kan forberede deg til neste års opptak.

PS: Husk å informer BIMM om at du er norsk søker og at du får støtte fra lånekassen, slik at de deler opp skolepengene dine i en del per semester (2 ganger i året), da de ikke gjør dette automatisk. Støtten fra lånekassen betales ut 2 ganger i året.

<< Episode 6: Statement, reference og innsending  |  Tilbake til forsiden >>